سه شنبه, ۱۳ خرداد , ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۲۸:۲۹

ارتباط با مدیرکل

راه های ارتباطی

پست الکترونیکی :

Modir@sabt-kr.ir

تلفن :

۳۳۳۱۹۶۸۴ – ۰۳۴

نمابر :

۳۳۳۱۹۶۸۴ – ۰۳۴

-A
+A


میزخدمت الکترونیک