چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۷:۱۳

تعویض شناسنامه

آخرین بروز رسانی ۲۱ام, اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۴

تعویض شناسنامه در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد:

۱- تعویض شناسنامه های نمونه قدیم دراجرای قانون ثبت احوال
الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم
ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قدیم

۲- تعویض شناسنامه های نمونه جدیدمستعمل.

۳- تعویض شناسنامه ناشی‌از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیاتهای حل اختلاف ، آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی .

۴- تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن ۳۰ سالگی جهت تعویض عکس .

۵- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به ۱۵ سال تمام

افراد زیر می توانند جهت درخواست تعویض شناسنامه و دریافت شناسنامه جدید اقدام نمایند :

۱ – اشخاص ۱۸ سال به بالا

۲ – افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند

۳ – پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال

۴ – مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود

۵ – سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستندکه سمت او احراز گردیده باشد

 تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل :

۱ ) اصل شناسنامه.

۲ ) سه قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ جدید ( برای اشخاص ۱۵ سال به بالا )

۳ )فیش بانکی مطابق تعرفه جاری نزد کلیه شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور

۴ ) چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .ضمناً پس از تطبیق اصل مدارک معتبر یاد شده، اصل مدرک مسترد میگردد.

۵ ) چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند۴ باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد .

۶ )  کارمندان دولت و یا کسبه(با جواز کسب) می توانند نسبت به تآیید هویت درظهر عکسهای دارند شناسنامه اقدام نمایند.

‏نحوه مراجعه  :

برای تعویض شناسنامه کلیه ادارات ثبت احوال سراسرکشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند .     ضمناٌ درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از تنظیم درخواست و آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) نسبت به تعویض و تحویل آن اقدام خواهد شد .

 توصیه های ضروری :

۱ –  از آنجائیکه شناسنامه منحصرا” مطابق مندرجات سند سجلی صادر خواهد شد لذا بهنگام دریافت شناسنامه تعویض شده .

۲ –  آنرا  بدقت مطالعه و چنانچه نواقصی مشاهده شد از دریافت آن تا رفع مغایرت خودداری شود .

۳ –  شناسنامه اشخاص باید در سن سی سالگی تمام با عکس همانسال صاحب آن تجدید ( تعویض ) شود .

۴ – از آنجائیکه شناسنامه سند هویت اشخاص می باشد برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری نمایید.

۵ – ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است.

 

دریافت فرم درخواست تعویض شناسنامه

نظرسنجی خدمت


-A
+A


میزخدمت الکترونیک