چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۵۷:۵۱

ثبت وفات و صدور گواهی فوت

آخرین بروز رسانی ۲۱ام, اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۴

ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور

وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در  خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود .

هر یک از اشخاص زیر می توانند به اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام نمایند :

۱ – نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارایه مدارک شناسایی 

۲ – ماموران انتظامی

۳ – متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است

۴ – متصدیان گورستانها

۵ – مقامات قضایی و نظامی

۶ – گروههای امدادی

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت وفات :

۱ – شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی در صورت وجود.

۲ – گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال موردمراجعه.

 صدور خلاصه رونوشت وفات ( گواهی فوت) :

۱ – گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نماید تسلیم خواهد شد

۲ – برای هر برگ گواهی فوت فیش بانکی به مبلغ ۵۷۰۰۰ ریال قابل پرداخت در کلیه شعب بانک .ملی در سراسر کشور بنام سازمان ثبت احوال کشور .

 نحوه مراجعه و ثبت وفات و صدورگواهی فوت :

جهت ثبت وفات و اخذ گواهی فوت کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم .نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد . در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی ارائه مدارکی که هویت وی را مشخص نماید الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری لازم نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت .اقدام خواهد شد .

مدت زمان انجام کار :   

مدت زمان انجام کار ۳۴ دقیقه و تعداد فعالیت های لازم ۱۲ مورد می باشد.

توصیه های ضروری :

۱ – اصلح است که اعلام وفات در ظرف مهلت مقرر ( ۱۰ روز ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد 

۲ – صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ .ثبت وفات می باشد 

۳ – صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء .سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید 

۴ – بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید

۵ – پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد 

تعاریف و مفاهیم :

۱ – سند وفات : سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد .

۲ – گواهی فوت : گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم میگردد . 

دریافت فرم ثبت وفات و صدور گواهی فوت

فلوچارت و فرایندهای صدور گواهی وفات(خلاصه رونوشت وفات)

نظرسنجی خدمت


-A
+A


میزخدمت الکترونیک