چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۹:۱۱

ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور

آخرین بروز رسانی ۲۱ام, اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۴

مواد ۱۲ و ۱۵ قانون ثبت احوال و ماده ۹۷۶ قانون مدنی در خصوص ثبت ولادت

برابر بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی اطفالی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند ایرانی محسوب میشوند . برابر ماده ۱۲ قانون ثبت احوال ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد بنزدیکترین مأمور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود .

تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال:  مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت بحساب نمی آید و در صورتیکه ولادت در اثنا سفر زمینی یا هوایی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود .

‏هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوازد اقدام نمایند:

۱ – پدر

۲ – جد پدری با ارائه شناسنامه .

۳ – مادر در صورتی که ازدواج او قانونا”  توسط دفاتر ازدواج در داخل کشور و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشوربه ثبت رسیده باشد .

۴ – در صورتیکه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد حضور والدین الزامی است .

۵ – سرپرست قانونی ( وصی یا قیم یا امین ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت ولادت :

۱ – اصل شناسنامه های پدر و مادر .

۲ – اصل گواهی ولادت خارجی که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تولد نوزاد رسیده باشد .

۳ – توضیح اینکه پس از صدور شناسنامه اصل گواهی ولادت خارجی مسترد خواهد شد .

۴ – در صورت تنظیم سند و صدور شناسنامه در ایران ارائه فیش بانکی مطابق تعرفه جاری نزد کلیه شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور  و چنانچه تنظیم سند و صدور شناسنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد طبق تعرفه های  نمایندگی اقدام خواهد شد .

نحوه مراجعه :

برای اخذ شناسنامه اطفال متولد شده در خارج از کشور می توانید به یکی از مراجع زیر مراجعه فرمایید :

۱ – در خارج از کشور : به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت یا نزدیکترین کنسولی

۲ – در داخل کشور          الف ) در تهران : به اداره کل ثبت احوال امور خارجه

ب )  در سایر استانها : به اداره ثبت احوال شهرستان مرکز استان

نامگذاری :

انتخاب نام طفل به عهده اعلام کننده است .

برای نامگذاری یک نام ساده و یا مرکب که عرفا” یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد .

انتخاب نامهائی که موجب هتک هیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین القاب و نامهای زننده و مستهجن و یا نامتناسب با جنس و اسامی مرکب ناموزون ممنوع است .

انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است ذکر سیادت در مورد ساداتی که سیادت آنها در شناسنامه پدر یا جد پدری مندرج باشد الزامی است .

توصیه های ضروری :

۱ – اعلام ولادت باید در ظرف مهلت مقرر ( ۱۵ روز ) صورت پذیرد .

۲ – بمنظور پیشگیری از بروز هرگونه مشکلی همانگونه که ذکر شد رعایت نکات مربوط به نامگذاری الزامی است بنابراین قبل از دریافت شناسنامه ایرانی از دریافت مدارک خارجی برای اطفال خود با اسامی مغایر قانون جدا” خودداری فرمائید .

۳ – چنانچه قصد دارید برای دریافت شناسنامه فرزند خود در ایران اقدام نمایید حتما” قبل از ورود به ایران با مراجعه به  نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه خود و همسرتان مبادرت و همچنین گواهی ولادت صادره را به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود برسانید .

۴ – صدور شناسنامه جهت اطفالی که در خارج از کشور متولد می شوند در صورتی امکان پذیر است که پدر طفل ایرانی باشد.

۵ – صدور شناسنامه مستلزم تنظیم سند سجلی است با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند سجلی از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل حاصل کنید .

۶ – صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول نمایید .

۷ – دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اکیدا” ممنوع و با متخلف برابر قانون رفتار خواهد .

۸ -درج هرگونه مهر ، نشانه ، و نوشتار در شناسنامه اکیدا” ممنوع است به استثناء مراجع ذکر شده در تبصره ۴ ماده ۳۶ قانون ثبت احوال کشور .

۹ – در صورتی که ازدواج والدین به ثبت نرسیده باشد و مادر طفل نیز شناسنامه ایرانی نداشته باشد شناسنامه فرزند منحصرا با مشخصات کامل پدر و نام کوچک مادر صادر خواهد شد .

تعاریف و مفاهیم :

۱ – سند سجلی : سند سجلی سندی است که ولادت هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن شناسنامه صادر میگردد .

۲ – شناسنامه :  شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی است .

نظرسنجی خدمت


-A
+A


میزخدمت الکترونیک