یکشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۳۹۹ ساعت ۰۳:۵۳:۱۴

حوزه‌ی مدیریت

دفتر مدیر کل

۰۳۴-۳۳۳۱۹۶۸۴ ۳۳۳۱۹۶۸۵ ۳۱۳۳۲۵۰۳-۳۱۳۳۲۵۰۸

نمابر:

۰۳۴-۳۳۳۱۹۶۸۶

پست الکترونیک : Modir@sabt-kr.ir

روابط عمومی:

اداره بازرسی


-A
+A


میزخدمت الکترونیک