چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۱۰:۳۷

درخواست رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن

آخرین بروز رسانی ۲۱ام, اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۶

راهنمای درخواست رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن

۱-       نحوه ارائه تقاضا:

۱-۱-  در صورتی که تقاضای رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن را دارید می توانید پس از مطالعه مقررات ذیل، با کلیک کردن بر روی دکمه “ثبت درخواست” در زیر همین صفحه فرم درخواست را تکمیل نمایید.

۱-۲-  پس از تکمیل فرم درخواست، ضمیمه کردن مدارک، با کلیک بر روی دکمه “ثبت” درخواست در سامانه ثبت و شماره پیگیری به شما ارائه گردد. می بایست شماره پیگیری خود را جهت پیگیری درخواست، تا اتمام روند بررسی نزد خود نگهداری نمایید.

۱-۳-  از این پس می توانید با استفاده از صفحه “پیگیری درخواست” در سامانه و وارد نمودن شماره پیگیری، وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمایید.

۱-۴-  در صورتیکه تقاضای رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن مورد تایید اولیه قرار گیرد، موضوع از طریق صفحه “پیگیری درخواست” به اطلاع خواهد رسید و می بایست از طریق همین صفحه جهت پرداخت وجه رسیدگی به درخواست از یکی از دو طریق الف) پرداخت الکترونیکی ب) ضمیمه نمون تصویر فیش بانکی اقدام نمایید.

۱-۵-  پس از بررسی های به عمل آمده بر روی درخواست توسط کارشناسان، شما می بایست به صفحه “پیگیری درخواست” مراجعه نموده تا از مکان برگزاری کمیسیون جهت احراز هویت و اقدام بر روی درخواست اطلاع پیدا کنید.

۱-۶-  پس از برگزاری کمیسیون و صدور تصمیم نهایی، موضوع از طریق صفحه “پیگیری درخواست” به اطلاع خواهد رسید و در صورت نیاز به نیز تعویض شناسنامه به یکی از ادارات ثبت احوال مراجعه نمایید.

۲-      قانون حفظ واعتبار اسنادسجلی:

 

قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۷۶-ق  مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۷  به شرح زیر ارائه شده است:

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

تبصره – صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و درصورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی  به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار ، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه وبا عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از۵سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

دریافت درخواست رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن 

نظرسنجی خدمت


-A
+A


میزخدمت الکترونیک