چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۶:۰۲

درخواست صدور گواهی تجرد

آخرین بروز رسانی ۲۱ام, اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۸

۱- تعریف گواهی تجرد:

گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد.درخواست کننده گواهی تجرد صرفاً صاحب شناسنامه می باشد.

۲- نحوه ارائه تقاضا:

    ۱-۲- شما می توانید از طریق این سامانه  و با کلیک کردن بر دکمه “دریافت فرم درخواست صدور گواهی تجرد” در زیر همین صفحه، فرم درخواست را تکمیل و به صورت الکترونیکی برای سازمان ثبت احوال ارسال  و شماره پیگیری دریافت نمایید.

    ۲-۲- از این پس شما می توانید با استفاده از صفحه “پیگیری” در سامانه و وارد نمودن شماره پیگیری، وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمایید.

    ۳-۲- پس از آنکه گواهی تجرد صادر گردید، پیامی مبنی بر صدور آن در صفحه “پیگیری” ظاهر خواهد شد .  پس از مشاهده این پیام، می توانید با همراه داشتن مدارک ذیل شخصاً به اداره ای که در زمان ثبت درخواست تعیین کرده اید، مراجعه و گواهی را تحویل بگیرید.

  •  اصل شناسنامه
  •  اصل شناسایی ملی
  •  پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری .

    ۴-۲- تحویل گواهی منوط به عدم وجود مغایرت بین اطلاعات مندرج در شناسنامه و سوابق سجلی موجود در سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

    ۵-۲- تحویل گواهی تجرد، صرفاً در ثبت احوال امور خارجه به آدرس تهران – خیابان امام خمینی نبش شیخ هادی انجام می گیرد.

فرم درخواست صدور گواهی تجرد

نظرسنجی خدمت


-A
+A


میزخدمت الکترونیک