چهارشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۴۸:۵۷

بازدید مدیرکل ثبت احوال استان کرمان از گنجینه اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور

تاریخ : دوشنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی، حسین زین الصالحین مدیرکل ثبت احوال استان کرمان روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه از گنجینه اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور بازدید نمود.
ایشان اسناد هویتی را میراثی گرانبها و ارزشمند دانست که تشکیل گنجینه مفاخر در سازمان و استان ها می تواند در انتقال فرهنگ بومی و ارزشمند هر استان نقش بسزایی داشته باشد.