جمعه, ۲۶ مرداد , ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۴۶:۴۵

تقدیر از رؤسای برتر ثبت احوال در همایش مدیران ستادی و رؤسای ادارات

تاریخ : سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷

همزمان با گردهمایی رؤسای ادارات ثبت احوال استان کرمان روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، از ادارات برتر ثبت احوال در سال ۹۶ توسط دکتر زین الصالحین مدیرکل ثبت احوال به شرح ذیل تقدیر به عمل آمد:
–    اداره شهرستان منوجان رتبه برتر در شاخص صدور کارت هوشمند ملی.
–    اداره شهرستان سیرجان رتبه برتر در شاخص صدور شناسنامه در گروه شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت.
–    اداره شهرستان قلعه گنج رتبه برتر در شاخص صدور شناسنامه در گروه شهرهای بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت.
–    اداره شهرستان کهنوج رتبه برتر در شاخص صدور شناسنامه در گروه شهرهای بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت.
–    اداره شهرستان ریگان رتبه برتر در شاخص صدور شناسنامه در گروه شهرهای بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت.
–    اداره بخش راین رتبه برتر در شاخص صدور شناسنامه در گروه شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت.