چهارشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۵:۵۹

بازدید سرزده مدیر کل درآغازین ساعت شروع بکار اداره ثبت احوال شهرستان کرمان

تاریخ : سه شنبه, ۱۹ تیر, ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان کرمان روز سه شنبه ۱۹ تیر ماه ۹۷ در آغازین ساعت شروع بکار اداره ثبت احوال شهرستان کرمان دکتر زین الصالحین مدیر کل با حضور در اداره از ورود بموقع کارکنان  راس ساعت مطلع گردید و با همکاران

در زمینه کاری و ارائه  خدمات به ارباب رجوع و دیگر امورات به گفتگو پرداخت .در پایان دستوراتی در زمینه تسهیل در امور ارباب رجوع و میز خدمت صادر نمود.