پنج شنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۱۸:۱۱

فراخوان اولویت ملی پژوهشی سازمان ثبت احوال کشور سال ۱۳۹۷

فراخوان اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت احوال کشور یه شرح جدول ذیل اعلام می گردد

کلیه محققین،پژوهشگران ،و اساتید گرامی می توانندعناوین طرهای پژوهشی مورد نظر خود را از اولویتهای اعلامی انتخاب و طرح پیشنهادی خود را براساس فرمت کار برگ پژوهشی موجود در پرتال مرکز آموزش و پژوهش سازمان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳ به اداره کل ثبت احوال استان کرمان واحد آموزش و پژوهش ارسال نمایید.

آدرس :کرمان بلوار ۲۲بهمن اداره کل ثبت احوال استان کرمان شماره تماس ۳۱۳۳۲۵۵۳ واحد آموزش و پژهش

 

فهرست عناوین اولویت های پژوهشی استانی مصوب سال ۱۳۹۷
ردیف عنوان
۱   بررسی تغییر سیاست های جمعیتی و تاثیر آن بر روند تحولات باروری
۲   بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کاهش رشد جمعیت
۳   بررسی عوامل تاخیر سن ازدواج زنان و پیامدهای جمعیتی آن
۴   بررسی مقایسه ای روند تاخیر ازدواج سه دهه اخیر
۵   بررسی و تحلیل آمارهای وقایع حیاتی و تفاوت های منطقه ای آن درکشور
۶  چالش های طراحی و ایجاد نظام تولید آمارجمعیتی و اجتماعی منطقه ای و رصد مهاجرت
۷  روش های تولید و به هنگام سازی آمارهای جمعیت و ویژگیهای آن با استفاده از داده های ثبتی
۸  نقش آمار جمعیتی در توسعه و برنامه ریزی
۹  چالش ها و پیامدهای دیر ثبتی و کم ثبتی وقایع حیاتی
۱۰  بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی ارتقای ضریب امنیت سامانه های سازمان ثبت احوال
۱۱  امنیت شبکه در پایگاه اطلاعات جمعیتی
۱۲  بررسی عوامل موثر بر ارتقای دولت الکترونیکی در ادارات کل ثبت احوال کشور
۱۳  مطالعه بهره برداری و همگام سازی فناوری بلاک چین و چالشهای آن در سازمان ثبت احوال و ادارات کل استان
۱۴  بررسی نظرات و انتظارات شهروندان در خصوص کارت هوشمند ملی
۱۵  کارت هوشمند ملی (چالش ها، فرآیندها، کاربردها، تأثیرات و عوامل موثر و نیازمندی ها)
۱۶  تجارت الکترونیک و آثارحقوقی آن در ارائه خدمات اجتماعی
۱۷  بررسی امکان سنجی ادغام شناسنامه و کارت هوشمند ملی(چالش ها، فرآیندها، کاربردها، تأثیرات و عوامل موثر و نیازمندی ها)
۱۸  بررسی و پیاده سازی چرخه بهروری در سازمان
۱۹  بررسی مطالعه آثار و تبعات الکترونیکی شدن اسناد هویتی ثبت احوال
۲۰  اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال
۲۱  انتقال جنین و آثار وچالش های حقوقی آن در ثبت احوال
۲۲  بررسی تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی
۲۳  بررسی تاثیر ضمانت اجرایی قانون برپیشگیری ازجرایم ثبت احوال
۲۴  بررسی تأثیر اعلام ثبت وقایع حیاتی دربرنامه ریزی های کلان
۲۵  بررسی چالش های هویتی و آسیب های اجتماعی افراد فاقد شناسنامه ومدارک هویتی
۲۶  برون سپاری خدمات ثبت احوال چالش ها و فرصت ها
۲۷  تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با اسناد هویتی
۲۸  بررسی و آسیب شناسی الکترونیکی کردن فرآیندهای ثبت و نگهداری اسناد هویتی
۲۹  مبانی حقوقی و مباحث کارت هوشمند ملی و الکترونیکی شدن خدمات هویتی
۳۰  نام خانوادگی و ضرورت رعایت حق تقدم
۳۱  بررسی عوامل موثر بر انتخاب نام

-A
+A


میزخدمت الکترونیک