چهارشنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۸ ساعت ۰۴:۰۳:۵۸

مصاحبه حضوری مدیرکل ثبت احوال استان با موضوع کارت هوشمند ملی

تاریخ : شنبه, ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان کرمان در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه در مصاحبه حضوری مدیرکل ثبت احوال استان با خبرنگار صداو سیما استان  کرمان درخصوص ثبت نام کارت هوشمند ملی ،ایشان اظهار نمودند ۱۰%کارت  هوشمند ملی دراستان کرمان باقی مانده است .

وی افزود مهلت ثبت نام کارت هوشمند ملی تا پایان خرداد ماه می باشد و تمدید دیگری ندارد، تا این تاریخ شامل هزینه های اضافه نمی باشد .

و ایشان تاکید نمودند خدمات الکترونیکی مردم بر مبنای کارت هوشمند ملی انجام می شود که این کارت با ضریب امنیت بالا می باشد.