چهارشنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۴۵:۰۱

جلسه هم اندیشی با مدیر کل بهزیستی استان در خصوص” بحران سالمندی “

تاریخ : یکشنبه, ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۸

جلسه ای  با موضوع هفته جمعیت  با حضور دکتر صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان و جمعی از همکاران دیگر در روز یکشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه در اداره کل ثبت احوال استان کرمان ،  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان کرمان بعد از بحث و تبادل نظر حسین زین الصالحین و عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی ،

برنامه های پیشنهادی وهمچنین مصوباتی درخصوص رونمایی از سند سالمندی در هفته جمعیت ، دیدار و بازدید  از مراکز  سالمندی بهزیستی ارائه گردید.

درحاشیه این جلسه بازدید از نمایشگاه جمعیت با حضور مدیر کل بهزیستی  صورت گرفت .