چهارشنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۲۴:۱۳

کمیته برنامه ریزی شورای راهبردی” هفته جمعیت ” اداره کل ثبت احوال استان

تاریخ : سه شنبه, ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان در سه شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه اولین جلسه ی شورای راهبری جمعیت با حضور مدیر کل ثبت احوال و معاون فناری اطلاعات و جمعی از کارشناسان آمار و جمعیت برگزار گردید.

در ابتدا علیرضا بیننده برنامه های پیشنهادی و مصوبات شورای راهبردی هفته جمعیت استان را اعلام و بعد از بحث و تبادل نظر   به تصویب نهایی  رسید .

سپس حسین زین الصالحین از همه همکاران ، درخصوص برنامه پیشنهادی و ارائه گزارشات و بر نامه ریزی های هفته جمعیت تشکر کرد و در پایان  مصوبات این جلسه مطرح و به تایید ایشان رسید .