سه شنبه, ۱۹ آذر , ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۷:۵۵

تبادل “تفاهم نامه سازمانی۱۳۹۸ “از طریق ویدئو کنفرانس

تاریخ : یکشنبه, ۵ خرداد, ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال در مورخ ۹۸/۳/۴ ویدئو کنفرانس برنامه های اجرایی وراهبردی  سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۸ با حضور مدیرکل ثبت احوال و معاونین و جمعی از کارکنان برگزار گردید .