چهارشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۲:۳۰

فراخوان الویت های پژوهشی ستادی۱۳۹۸ سازمان ثبت احوال کشور

تاریخ : یکشنبه, ۲۰ مرداد, ۱۳۹۸

فراخوان الویت های پژوهشی سال ۱۳۹۸ سازمان ثبت احوال کشور به شرح ذیل اعلام میگردد.

کلیه محققین ، پژوهشگران و اساتید گرامی می توانند عناوین طرح های پژوهشی مورد نظر خود را از نظر الویت های اعلامی انتخاب و طرح پیشنهادی خود را بر اساس فرمت کاربرگ پژوهشی موجود در پرتال مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ به اداره کل ثبت احوال استان کرمان واحد آموزش و پژوهش ارسال نمایند.

۱- نقش شبه قضایی سازمان ثبت احوال (در سطح استان)

۲-بررسی کاربرد قواعد دادرسی مدنی و مراجع صلاحیت دار در دعاوی ثبت احوال استان …

۳- هویت الکترونیکی و نقش آن در ارائه خدمات ( در استان…)

۴- روش های تولید، بهبود و به هنگام سازی آمارهای جمعیتی با استفاده از داده های ثبتی

۵- تبیین نقش و جایگاه باز توزیع جمعیت در توسعه استان

۶- مدیریت دانش و راهکارهای اجرایی آن در ادارات کل ثبت احوال

۷- شناسایی عوامل موثر بر مهاجرت های داخل ( درون استانی و بین استانی )و راهکارهایی برای ثبت آن

۸-راهکارهایی برای بهینه سازی زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در ادارات کل ثبت احوال

۹- آینده پژوهی در جمعیت استان متناسب با سند توسعه ملی و آمایش سرزمین

۱۰- بررسی چگونگی هوشمند سازی ارائه خدمات سازمان ثبت احوال کشور با استفاده از سیستم خبره فازی در استان…

۱۱-بررسی تطبیقی گذار باروری و سالخوردگی جمعیت استان

۱۲-بررسی میزان آگاهی از سیاست های جمعیتی و تاثیر آن بر تمایل به فرزند آوری در داوطلبین ازدواج در استان

۱۳- بررسی تاثیر اعلام ثبت وقایع حیاتی در برنامه ریزی های کلان (در سطح استان)

۱۴- بودجه ریزی عملیاتی و نقش آن در بهبود انجام برنامه های اجرایی سازمان ثبت احوال

۱۵- نقش و جایگاه ثبت احوال در حفظ امنیت کشور ( در سطح استان)
۱۶- بررسی راهکارهای اجرایی ارتقاء ضریب امنیت و کاهش خطر پذیری سامانه های اسناد هویتی در استان …

۱۷-بررسی تاثیر آمارهای جمعیتی ثبت احوال بر افزایش بهره وری سازمان با نقش میانجی انواع برنامه ریزی (در سطح استان )

آدرس: کرمان – بلوار ۲۲ بهمن – اداره کل ثبت احوال استان کرمان – شماره تماس ۳۱۳۳۲۵۵۰ واحد آموزش و پژوهش